2022-01-25, antradienis, 04:00.     Šiandien Radviliškyje saulė teka 08:19, leidžiasi 16:41, dienos ilgumas 8:22.

Ką reikėtų žinoti, jei į jus kreipiasi antstolis. II dalis

Ką reikėtų žinoti, jei į jus kreipiasi antstolis. II dalis

Kokia tvarka yra išieškoma iš darbo užmokesčio, pensijų, kitų socialinių išmokų?

Pradėjus vykdyti teismo sprendimą dėl skolos išieškojimo, antstolis skolininkui išsiunčia raginimą. Jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, jog ne visada antstolis privalo siųsti raginimą. Pavyzdžiui, raginimas nesiunčiamas skubaus vykdymo bylose, bylose dėl periodinių išmokų išieškojimo (pavyzdžiui, išlaikymo vaikams), turto konfiskavimo, vykdant teismo įsakymus.

 


Dažniausiai naudojamos priverstinės priemonės yra išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto bei išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jo pajamų. Be to, įstatymas numato tam tikrą eiliškumą, iš kokkio turto turi būti išieškoma. Taigi, pirmiausia išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, vertybinių popierių, darbo užmokesčio ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto. Tik jei šių lėšų nepakanka galima išieškoti iš nekilnojamo turto.

 


Išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio antstolio pavedimu pradeda skolininko darbdavys. Taigi, darbdavys tiesiogiai nuo darbo užmokesčio išskaito antstolio nurodytas sumas ir perveda į išieškotojo (kreditoriaus) arba antstolio sąskaitą.

 


Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas imant pagrindu skolininkui išmokėti priskaičiuotas sumas, atskaičius iš jų visus privalomus mokesčius. Konkretus kiekvieno mėnesio išskaitos dydi priklauso nuo asmens gaunamo darbo užmokesčio. Tai yra, gaunamas darbo užmokestis išskaidomas į dvi dalis: dalį, lygią minimaliam mėnesio darbo užmokesčiui (MMA), ir dalį, viršijančią MMA.

 


Iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, išskaitoma:
- 20%  įprastais atvejais;
- iki 50%, kai išieškomas išlaikymas periodinėmis išmokomis ar žalos, padarytos sveikatos sužalojimu (gyvybės atėmimu), atlyginimas;
- iki 50% tais atvejais, kai išieškoma pagal kelis vykdomuosius dokumentus  (yra daugiau nei vienas kreditorius).


Iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70%. Kitokius išieškomų sumų dydžius gali nustatyti teismas.

Be to, jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius (nepilnamečius vaikus), antstolis gali nuo darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitomą sumą sumažinti (po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui). Norint suamžinti minėtą septyniasdešimt procentų dalį, būtina pateikti antstoliui rašytinį prašymą.
Aptartos išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės taip pat taikomos ir išieškant iš skolininkui priklausančių kitų pajamų, tai yra:
- autorinio atlyginimo;
- moksleivių, studentų, doktorantų stipendijų;
- sumų, gaunamų atlyginti žalai, padarytai suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę;
- laimėjimų loterijose, konkursuose, varžybose;
- dividendų;
- pensijų (tiek Sodros, tiek valstybinių pensijų);
- grynųjų pajamų už darbą žemės ūkyje.


Iš laikinojo nedarbingumo atveju mokamų socialinio draudimo pašalpų (ligos pašalpa) ir bedarbio pašalpos išieškoti galima tiktai pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir dėl atlyginimo žalos, padarytos sužalojus sveikatą (atėmus gyvybę).

 

Iš kai kurių socialinių išmokų išieškoti yra draudžiama, tai yra, negalima išieškoti iš:

- valstybinio socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos;
- valstybės išmokų šeimoms, auginančioms vaikus;
- socialinės pašalpos;
- laidojimo pašalpos;
- kitų tikslinių socialinių išmokų ir kompensacijų, mokamų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

 


Parengė: VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“. Pateikta informacija yra bendro pobūdžio. Kiekvienu konrečiu atveju reikia pasikonsultuoti su profesionaliais teisininkais.
 

 

I DALIS

Contact form

Šios dienos vardadieniai